Služby


Vedení účetnictví a daňové evidence

Na základě dohody s klientem zajišťujeme kompletní vedení účetní agendy klienta s poskytnutím plné záruky její správnosti a úplnosti. Konkrétní podmínky spolupráce vychází z potřeb a uspořádání klienta…Daňové poradenství

Na základě plné moci zastupuje daňově poradenská společnost klienta před správcem daně ve všech věcech daní a klient je ušetřen jakékoliv formy komunikace s úředníky finančního úřadu…Mzdové účetnictví a personalistika

Zabezpečení vedení mzdové agendy, výpočet mezd včetně všech náhrad, nemocenských a dalších plateb vyplývajících z vyplacené mzdy. Výkaznictví pro všechny instituce a to jak průběžné, tak související s ročním vyúčtováním daní…Kontrola evidence, rekonstrukce účetnictví

Nabídka kontroly účetní evidence, daňové evidence v elektronické podobě a kontrola personální a mzdové agendy…Ostatní služby

Vrácení DPH z JČS, zpracování přiznání a hlášení ke všem daním (srážková, nemovitosti, převody nemovitostí), zastupování klienta při kontrolách správce daně a to až do fáze příp. podání kasační stížnosti ve spolupráci s advokátní kanceláří…