Mzdové účetnictví a personalistika

  • Zabezpečení vedení mzdové agendy, výpočet mezd včetně všech náhrad, nemocenských a dalších plateb vyplývajících z vyplacené mzdy. Výkaznictví pro všechny instituce a to jak průběžné, tak související s ročním vyúčtováním daní. Aktualizace dle platných právních norem rovněž s plnou zárukou za správnost výpočtu.
  • Vedení personální agendy od vzniku pracovního poměru až po jeho ukončení včetně všech průběžných oznamovacích povinností pro instituce.
  • Poradenské služby v případě zaměstnávání cizích státních příslušníků (ať už z EU či ostatních zemí) v oblasti sociálního, zdravotního pojištění a odvodů daně z příjmů za tyto zaměstnance.
  • Zabezpečení elektronické komunikace s orgány sociálního pojištění na základě plné moci.
  • Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob v případech, kdy zaměstnavatel nemůže (nechce) provést roční zúčtování daně.