Ostatní služby

  • Vrácení DPH z JČS
  • Zpracování přiznání a hlášení ke všem daním (srážková, nemovitosti, převody nemovitostí)
  • Zastupování klienta při kontrolách správce daně a to až do fáze příp. podání kasační stížnosti ve spolupráci s advokátní kanceláří
  • Daňové poradenství v rámci přesunů kapitálu a majetku po území EU
  • Obsluha datové schránky

Dále společnost zabezpečí prostřednictvím svých spolupracujících auditorských a právních kanceláří:

  1. Auditorské služby – zde je úplata přímo dohodnuta mezi klientem a auditorem
  2. Služby advokátní kanceláře – zde je rovněž úplata dohodnuta přímo mezi advokátem a klientem